Plastikte İşleyen Döngüsel Ekonomi için: WWF ve Jokey’den İşbirliği

Atmak yerine yeniden kullanın, yakmak yerine geri dönüştürün: Jokey Grubu ve WWF Almanya, plastik ambalajlar için işleyen bir döngüsel ekonomiyi birlikte teşvik etmek istiyor.

Yeniden kullanıma ve yüksek kaliteli geri dönüşüm üretimine olanak tanıyan kapalı döngü plastik akışını sağlamak amacıyla bu işbirliğine başlayan Jokey Grubu, dünyanın önde gelen plastik ambalaj üreticileri arasında yer alıyor. Şirket bu ortaklıkla, çevresel ayak izini en aza indirmeye, sürdürülebilirliği işin tüm alanlarına entegre etmeye ve değer zinciri boyunca etkili yaklaşımlar geliştirmeye devam etmeyi hedefliyor.

Jokey Grubu CEO’su Jens Stadter, “Jokey’de düşüncelerimiz ve eylemlerimiz on yıllardır sürdürülebilirliğe odaklanmıştır. Ancak sürekli gelişmek zorundayız. İklim değişikliğinin dramatik sonuçlarının ışığında, imkanlarımız dahilindeki taahhüdümüzü Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine odaklanan bir dönüşüme yönlendireceğiz. Bu bağlamda, hammadde kaynaklarımızın kullanımı da eylem planımızın odak noktasıdır. 2025 yılına kadar hammaddelerimizin yüzde 30’unu sıfır olmayan döngüsel kaynaklardan edinmeyi ve de sürekli olarak tam döngüsel bir ekonomi hedefini ilerletmek istiyoruz. Plastiği yüksek kaliteli bir şekilde dolaşımda tutarak sektörümüzde öncü olmayı istiyoruz. Jokey’in Eko Konsepti, sürdürülebilirliğe bütünsel bir yaklaşımı temsil etmekte ve de tüm Jokey Grubu’nda uygulanmaktadır” ifadeleri ile açıklıyor.

WWF Almanya Pazarlar ve Şirketler Genel Müdürü Dr. Martin Bethke ise şunları söylüyor: “Plastik ambalajdaki döngüsellikten hâlâ çok uzağız. Almanya’daki tüm plastik ambalajların yaklaşık yarısı geri dönüştürülmek yerine yakılıyor. Jokey’in güçlü bir ortak olarak bizimle birlikte doğrusal bir ambalaj üretiminden, işleyen bir döngüsel ambalaj ekonomisine geçişi sağlamak istemesinden çok memnunuz. Şu çok açıktır ki mutlaka ekonominin ekolojik dönüşümü için harekete geçmeliyiz. Bunun sürdürülebilir yönetimi eylemlerinin merkezinde tutan firmalarla mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Paris iklim hedeflerine ulaşmak için ambalajda dönüşüm de gerekli. Bu, en son ambalaj araştırmamız sonucunda da net şekilde belirtilmişti.”

Jokey Grubu Türkiye Ortadoğu ve Afrika Satış Direktörü Emre AltınelWWF, vizyon ve misyonu boyunca sürdürülebilirliği şirketin tüm alanlarına entegre etmede Jokey Grubu’nu destekliyor. Şirket ayrıca Paris iklim hedeflerine uygun olarak, “Bilime Dayalı Hedef Girişimi” (SBTi) tarafından belirtildiği gibi 1,5 derecelik bir iklim hedefi belirlemek için WWF ile birlikte çalışacak ve sera gazı emisyonlarını iddialı bir şekilde azaltmak için bilime dayalı bir yol belirleyecek. Buna, şirket genelinde maksimum enerji ve kaynak verimliliğine sürekli aktif odaklanılması eşlik edecek. Tedarik zincirlerine ve değer yaratma süreçlerine daha fazla önem verilerek, hammadde içeriklerinin ve sosyal-ekolojik etkileri açısından mümkün olan en yüksek düzeyde şeffaflık sağlanacak.

WWF ile ortaklıklarının ilk olarak 2025 yılına kadar devam edeceğini söyleyen Jokey Grubu Türkiye Ortadoğu ve Afrika Satış Direktörü Emre Altınel ise: “Jokey Grubu bu doğrultuda, istikrarlı bir şekilde yoluna devam edecektir” diye belirtiyor. Emre Altınel sözlerini şu şekilde noktalıyor: “Firmamız, bir sürdürülebilirlik stratejisi olarak kapsamlı “Eko Konsepti” üzerine inşa edilmiş ve geri dönüşüm hammaddelerini piyasaya daha sağlam bir şekilde yerleştirmek için yıllardır “Gri Yeni Yeşildir” kampanyasını sürdürmektedir. Plastikler için daha fazla döngüsel ekonomi elde etmek için WWF ile “yüksek kaliteli, gıda sınıfı geri dönüşümlü veya yenilikçi yeniden kullanılabilir modeller için kapalı döngü” gibi, yol gösterici projeleri tasarlamak ve uygulamak istemekteyiz.”