Monday, Jul 15th

Last updateThu, 11 Jul 2024 11am

You are here: Home Interview Polibak Genel Müdürü Özgür Çertuğ

Polibak Genel Müdürü Özgür Çertuğ

“Avrupa’daki en büyük üretim hattına sahibiz”

Polibak olarak 50 Milyon Euro’nun üzerinde bir yatırım ile peş peşe bir CPP bir de BOPP hattının yatırımını gerçekleştirerek ülkemiz ekonomisinde ve ambalaj sektöründe büyük bir değer yarattık. Bu yatırımlarımızla ithalatın önünü güçlü bir rekabet ortamı yaratarak kesiyor; ana pazarımız olan Avrupa’ya gerçekleştirdiğimiz ihracatlar ile ülkemiz ekonomisinde cari açığı önleyecek faaliyetlere büyük katkılar sunuyoruz.

Polibak Genel Müdürü Özgür Çertuğ, Yazı İşleri Müdürümüz Berivan Kaya'nın sorularını yanıtladı. 

Bakioğlu Ambalaj Grubu Şirketleri içinde Polibak’ın kuruluşuna giden yol nasıl oldu? Grup içinde üstlendiği fonksiyon nedir?

Grubumuzun ilk şirketi olan ve sektörde 50. yılını tamamlayan Bak Ambalaj, o yıllarda ülkemizde baş gösteren tedarik sıkıntıları nedeniyle müşterilerine verdiği servis ve ürün kalitesinin sürdürülebilirliği anlamında problemler yaşamaya başlıyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cem Bakioğlu, ilgili tedarik sorunlarıyla birlikte ulusal pazardaki yatırım fırsatını görüyor. Bunun üzerine hem Bak Ambalaj’ın sorununu çözümlemek hem de ambalaj sektörünün BOPP film ihtiyacına cevap verebilmek adına Polibak Plastik Film yatırımına karar veriyor.

Polibak’ın gerçekleştirdiği üretim ambalaj sektöründe nasıl bir rol üstleniyor?

Polibak, esnek ambalaj sektöründe BOPP film ve CPP film üretimini gerçekleştiriyor. Pearlize filmden ultra yüksek bariyerli metalize filmlere, retortable filmlerden in mould label filmlere kadar çok geniş bir ürün gamı ile ülkemizde esnek ambalaj sektörünün ihtiyacı olan hemen hemen her tipte BOPP ve CPP film talebine cevap veriyor.

Ambalaj, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir sektör. Ar-Ge ve inovasyon alanında neler yapıyorsunuz?

Ambalaj sektöründe Polibak son teknolojiye sahip hatları, üretim ekipmanları ve test laboratuvarları ile bugün Ar-Ge alanında ülkemizde sektörün öncü firmalarından biri. Kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz sürdürülebilirlik anlayışımızı, özellikle son dönemde Ar-Ge faaliyetlerimize de entegre ettiğimizi ve %100 geri dönüştürülebilir film yapılarının geliştirilmesine odaklandığımızı belirtebiliriz. Örneğin mono materyal, geri dönüşüme hazır lamine ambalaj yapı olanakları, şeffaf oksijen ve nem bariyeri olan filmler ile alüminyum folyoya yakın bariyer değerlerine sahip filmler, Ar-Ge faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan ürünlerimiz arasında yer almaktadır.

Polibak olarak ülkemizdeki üretim atmosferini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yurt içinde düşük kur ve enflasyon neticesinde yükselen üretim maliyetleri, yurt dışı rekabette karşımıza zorluklar çıkarsa da yüksek verimlilik ve yüksek üretim kapasitesine sahip hat yatırımları ile Polibak, Avrupa pazarındaki yerini geliştirmeyi başarıyor diyebilirim.

Ülkemizde üretim iklimindeki en önemli sıkıntımızı ise nitelikli teknik personel istihdamı olarak ifade edebiliriz. Ülkemizde bu sorunun çözümünün, Mesleki ve Teknik Liselerin sayılarının artırılmasından geçtiğini düşünüyorum. Teknik yetkinliği olan gençlerimizin önce teknik liseler sonra meslek yüksekokullarıyla bilgi seviyesini yükseltmesini, bu bilgi ve becerilerini bizler gibi sanayici şirketlerle buluşturmalarını temenni ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarınız hangi alanlara yönelik olacak?

Yeni CPP hattımızın yatırımını tamamladık ve seri üretime aldık. Son teknolojiyle donatılmış olan, yılda 18 Bin Ton kapasiteye sahip 5 katlı 7,2 metre genişliğindeki CPP hattımızla bugün Avrupa’daki en büyük üretim hattına sahibiz. Bu hattımız ile sürdürülebilirlik anlamında çok önemli olan mono materyal geri dönüşüme hazır ürün alternatiflerini müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.

Hali hazırda inşaatı devam eden yeni bir BOPP hattının yatırımının da gerçekleştirildiğini gururla ifade edebiliriz. Ekim 2023’te kuruluma başlayıp Mart 2024 sonunda ilave kapasiteyi de devreye alarak müşterilerimize daha hızlı servis vermeyi ve Avrupa pazarındaki penetrasyonumuzu artırmayı hedefliyoruz.

Teşviklerin yatırımlarınızda nasıl bir etkisi oldu, yeterli kaynağı sağlayabildiniz mi?

Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar elbette yatırım teşvik listesi kapsamında gerçekleşiyor. Finansman imkânlarının çok sınırlı ve maliyetlerin çok yüksek olduğu bir ortamda, tüm finansmanı yurt dışı finans kuruluşlarından sağlamak durumunda kaldığımız bir süreci geride bıraktık. Polibak’ın sektördeki bilirkişi rolü, bugüne dek gerçekleştirdiği diğer yatırımları ve hiç şüphesiz kurumsal itibarı ile oldukça zorlu ön şartları aşarak finansman olanaklarından yararlandık. Polibak olarak 50 Milyon Euro’nun üzerinde bir yatırım ile peş peşe bir CPP bir de BOPP hattının yatırımını gerçekleştirerek ülkemiz ekonomisinde ve ambalaj sektöründe büyük bir değer yarattık. Bu yatırımlarımızla ithalatın önünü güçlü bir rekabet ortamı yaratarak kesiyor; ana pazarımız olan Avrupa’ya gerçekleştirdiğimiz ihracatlar ile ülkemiz ekonomisinde cari açığı önleyecek faaliyetlere büyük katkılar sunuyoruz.

Yurt dışındaki pazarlarınız ve portföyünüz hakkında bilgi sahibi olabilir miyiz?

En büyük ihracat pazarlarımızı sırasıyla Avrupa Birliği Ülkeleri, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri olarak sıralayabiliriz. Bu ülkelerdeki çok uluslu marka sahipleri ve zincir baskı firmalarını ana müşteri portföyümüz olarak tanımlayabiliriz.

Tanınırlığı artırmanın, marka bilincini yerleştirmenin ve yeni müşteriler edinmenin önemli bir aracı da fuarlar. Bu anlamda yurt içinde ve yurt dışında katıldığınız fuarlar size nasıl bir katkı sağlıyor?

Son olarak Interpack fuarına katıldık. Ambalaj sektörünü tanımayanlar için ifade etmem gerekirse sektörün Avrupa’daki en büyük fuarıdır. COVID-19 pandemi süreci dolayısıyla ertelendiği için bu sene Interpack 2023’te uzun bir süre sonra sektörün en büyük buluşması gerçekleşti diyebiliriz. Fuarda ziyaretçi ve katılımcı seviyesi oldukça iyiydi. Müşterilerimiz günler öncesinden randevular alarak standımızda bizleri ziyaret ettiler. Geliştirdiğimiz yenilikçi ürünler ve onlar için Ar-Ge birimimizde yürüttüğümüz terzi işi niteliğindeki ürün geliştirme faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yapma fırsatı elde ettik. Elbette ziyaretleri neticesinde portföyümüze kattığımız yeni müşterilerimiz de oldu. Ama bu oran her fuarda git gide azalıyor. Bilgiye erişimin bu denli kolaylaştığı ve hızlandığı günümüzde artık sektörde tüm oyuncular birbirini tanıyor aslında. Fuarlar daha çok beşeri ilişkileri geliştirmek ve yüz yüze toplantılar ile birbirini daha iyi anlamak, müşteri tedarikçi bağını güçlendirmek anlamında bizlere hizmet ediyor. Hem müşteriler hem de tedarikçiler için maliyet ve zaman tasarrufu sağlayarak birbirlerini görebilecekleri bir ortam yaratıyor.

Uluslararası piyasalarda sizi zorlayan etkenler neler ve bunların giderilmesi için nelerin yapılmasını önerirsiniz?

Özellikle AB Yeşil Mutabakat kapsamında her geçen gün yeni kurallar dizisi uygulamaya koyuyor, ayrıca tarife dışı engellerle de sık sık muhatap oluyoruz. Bu anlamda ülkemizde de Yeşil Mutabakat ile ilgili yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalı, yenilenebilir enerji yatırımları başta olmak üzere birçok sanayicimizin bu yönde gerçekleştirmesi gereken yatırımları destekleyici teşvik paketleri devreye alınmalıdır.

Günümüzün öne çıkan değeri “Sürdürülebilirlik”. Bu kapsamda; Polibak’ın üretimde daha az kaynak kullanımı ile daha çok ürün elde edilmesine yönelik çalışmalarından örnekler verebilir misiniz?

Polibak sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında uluslararası petrokimya devleri ve uluslararası marka sahipleri ile bio yenilenebilir ham maddeler, kimyasal geri dönüştürülmüş ham maddeler üzerinde çalıştığı gibi tükettiği tüm elektrik enerjisini de yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmekte ve bunu I-Rec sertifikasyonu ile tescillemektedir. Tüm Bakioğlu Grup Şirketlerinde olduğu gibi Polibak’ta da sürdürülebilirlik anlayışımız sadece bugün değil kuruluşumuzdan bu yana sahip olduğumuz; çevreci üretim politikalarımızla desteklediğimiz ve yıllar içerisindeki gelişmelere paralel şekilde hem döngüsel ekonomi paydaşlıklarımız hem ürün portföyümüz hem yenilenebilir enerji kullanımlarımızla güçlendirdiğimiz çok önemli bir başlık. Bu çerçevede öz tüketim amacıyla 13 Milyon € bedelle başlattığımız GES santrali yatırımımız için ayrı bir heyecan duyduğumuzu ve 2024 yılı ikinci yarısında faaliyete almayı hedeflediğimizi belirtebilirim.

Yeni projeleriniz neler? Orta ve uzun vadede nasıl bir Polibak göreceğiz?

Orta vadede sürdürmekte olduğumuz vakum kaplama ve BOPP hat yatırımı ile birim ürün başına çok daha düşük karbon salımı ve enerji tüketimi ile çevreye duyarlı ürünleri pazara sunarken, yüksek teknolojiye sahip yatırımlarımız ve Ar-Ge faaliyetlerimiz ile tüm müşterilerimize sürdürülebilir inovatif ürünler ile hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketleri olarak esnek ambalaj sektöründeki pazar payımızı artırarak Avrupa’nın en büyük ilk 5 esnek ambalaj üreticisinden biri olma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Polibak yüksek teknolojiye sahip üretim hatları, 30 yıllık bilgi birikimi ile müşterilerine yüksek kalitede ve en önemlisi sürdürülebilir şekilde ürün ve hizmet vermeye devam edecektir. Ülkemiz ekonomisine sağladığı katkılarla ve derecelerle gurur kaynağı olan, Avrupa pazarında sektöründe çok yüksek bilinirliğe ve marka değerine sahip Polibak’ı yakından tanımak ve gelecek vizyonunu dinlemek adına ayırdığınız zaman için teşekkürlerimizi sunarız.