Thursday, Jun 13th

Last updateFri, 31 May 2024 12pm

You are here: Home Article Rekabet

Rekabet

Amerika’da 200 milyon dolarlık toplam varlığa sahip olan firma nispeten küçük firma sayılırken bizde zenginlik alameti olarak alınmasını ders alarak!..

Biz onları yakalarız… 

Yatırımcı... 

Firmanın ilk kuruluş sonrası hızla yükselen pazarın statik bir pazar olmayacağını bunun bir performans pazarı olacağını hesaplaması gerek. Hesap iyi yapılmazsa “hızla yükselen pazar” yatırımcıyı umut zengini yapar ve plansız bir hedef tayinine yol açar. Finansal genişleme olan bu durumu değerlendirdiğimizde kaşımıza bir stresin çıktığını görürüz. 

Performans pazarın sonlarına doğru talebin yavaş bir şekilde gitgide azalacağını satışları okuyarak görebilirsiniz. Performans pazarında aktif kârlılığı yüksek tutmaya çalışmak gerekir. Bu durum talebin gitgide azalmasıyla ortaya çıkacak olan maliyete karşılık ayırmak demektir.  Bu pazarın sonuna doğru elde edilen veriler sonucu  işverenden performans artırma baskısı gelir.  Performans pazarından bir an önce çıkıp üretim kalitesini artırarak statik pazarın içindeki gerçek dengeye oturma süresini kısaltırsanız; telafisi ağır bedellere yol açacak olan rekabet yatırımından en az hasarla kurtulursunuz. 

Bu kararınız performans pazarını; kısa tutulmak suretiyle yüksek bir fon yaratma özelliğini ortaya koyar ki; ucuz ve özgün bir fon yaratılmış olur. 

Performans pazarı finansal genişleme kararına davetiye çıkarsa da bu genişlemenin anlamsız olacağı dikkate alınmalı, yerine performans pazarından elde edilen fon, kaliteli üretim için kullanılmalıdır. Bu durum endüstride stabil duruma geçişi sağlar. 

Endüstride stabilite; alternatif üretim şartlarını doğurur. Alternatif üretim; kuruluş sermaye yapısını bozmadan kendi ekseninde yeni bir performans pazarının da doğmasına yol açar ki bu sıcak para girişinin ve ucuz fon yaratmanın tekrarı anlamını taşır. Yatırımcı stabil pazarda alternatif yatırım maliyetini yurtdışı ithalatlarıyla düşürebilir. Çok kez bu düşünce bir tür fon çıkışı gibi görülür. Gerçekte ise bu durum yatırımcının ülkesindeki şartlardan daha iyi olmak şartıyla, “satıcı kredisi” eksenli ek bir fon yaratmasını sağlar. Bu durum yatırımcının ülkesinde kredisini artırırken, ürünü üzerinde faiz maliyetini ana maliyet içinde aktif kârlılığa döndürür. Bu tür uygulamaya “görünmeyen mevduat tipi” de diyebiliriz. (*)

İşletme satışlarını olduğu gibi ithalatını da yabancı ülkelere genişletme planlamasını yatırım öncesi yapılmalıdır. Bu durum stratejik kâr marjının artışını sağlar. Zayıf ekonomik koşullar yaşayan ülkelere ithalatta, satışta önemli bir ticari yöntemdir. Bu fırsatın sebebi iyi yönetilemeyen ülkelerde zayıf ekonomik koşulların oluşmasıdır. Zayıf ekonomik koşulları olan ülkelerden düşük maliyetli ithalat mümkündür. Bu ülkelerin ekonomik şartları gereği yatırımda zorlandığından ihtiyaçlarını da randımanlı ülkelerden temin edecektir. Ürettiğiniz kaliteli her ürüne de bu ülkelerde pazar bulursunuz. 

Bu durum yatırımcının kendi ülkesindeki performans pazarı sonucu oturduğu stabil paara yada zayıf satışlarına da destek verecektir. Genellikle ekonomisi zayıf olan ülkelere boş vakit değerlendirme ürünleri göndermek gerekir. Bu tür ülkeler için; yani henüz zayıf ekonomisi olan ülkeler için yatırımcı uzun dönem kararları vermelidir. Hatta yüksek kaliteli ürününü üretme sürecini yatırımcı başlatmışsa, zayıf ekonomisi olan ülkelere şube açmayı düşünmelidir. Bu şube yatırımcının satışlarını ve kalitesini korur. Ekonomisi zayıf ülkelerde ürünleriniz taklit edilebilir ancak piyasa fiyat koşullarını firmanız belirlemeye devam eder. Ekonomisi zayıf ülkelerde taklit üretimler olacaktır. Bu taklit üretimin artmasını açık yada gizli şekilde destekleyiniz: Bu taklit üretim; ürününüzün tüketim pazarının artması içinde şarttır.

Bunun için uluslararası fırsatları sanat hassasiyeti ile değerlendirmek işlerinizden ortaya çıkan riski analiz etmenize de fırsat verir.  

Öyleyse yatırımcının başlangıç değerlendirmesi; engeller ve uluslararası ticaretin sunabileceği fırsatlara odaklanmak olmalıdır. 

Kâr varlıklarınızı geçerli kur üzerinden ABD dolarına çevirerek hesaplamalısınız. Yoksa mallarınızın maliyetlerini sabitleyemezsiniz, yatırımınızı finanse etme kriterlerinizi tutturamazsınız. 

“Performans Pazar” uygulaması; değişken ekonomik göstergeleri olan ülkelerde de kâr varlık kriterlerinizi koruyan göstergedir. Bu durum kredi krizlerinin uluslararası etkisi olan finansal piyasaların uluslararası entegrasyonunun birçok ülkeye yayılan kredi krizinden yatırımcıyı yalıtır. 

(*) Bu terim literatüre müellifi “Kılavuz 2”  Dr.Şahin Duman

Şahin Duman