Thursday, Jun 13th

Last updateFri, 31 May 2024 12pm

You are here: Home Article

Yenilikler fikirle ortaya çıkar…

Yenilikler, gelişme sürecinde bulunan bir toplum için en büyük değerlerdir. 

Maddi servetler, bilimsel buluşlar, teknolojik yenilikler ve benzerlerinin yeri, fikirlerle oluşan yeniliklerden aşağı seviyededir.

Yenilikleri ortaya çıkaran “fikri değerleri” koruyabilen işadamı, işyerleri ve her tür yönetimin maddi servetleri tahrip edilse dahi, fikri değerler yeniden üretebilir. 

Bugün üret bugün tüket

 

Biliyorsunuz, beslenme alışkanlıkları yaşanan döneme ve toplum geleneklerine göre değişiklik gösterir. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların,  işten eve yorgun argın döndüklerinde yemek hazırlamak için ne enerjileri ne de zamanları kalıyor. Bu durumda hazır yemekler çözüm olarak modern hayatın seçenekleri arasında yerini alıyor.

Korkunç tezgaha gelmek üzereyiz

 

Ülkede gerçekten iyimserliğin yerinde, ertesi sabah yüz yüze gelinen karanlık gerçekler durmaktadır. Ülkenin karşılaşılabileceği sonuçları akla getirince, hiç değilse şimdiye kadar olanlar iyiydi diye, içinde bulunulan güne katlanarak geleceğimizi bir şekilde tesadüflere bırakıyor.

Plastik ambalaj filmleri stoklama süreleri

 

Genelde, flexible ambalaj filmlerinin kullanım ve raf ömürleri ile ilgili olarak bilgiler istenmekte ve genelde piyasanın kabul gördüğü süreler sözlü olarak kullanılmaktadır. Ancak, gelişen teknoloji ve yapısal özellikler doğrultusunda, özel filmler üretilmekte ve kullanılmakta ve filmlerin raf ömrü süreleri, performans karakteristiklerine göre şekillenmektedir. Bu teknik bilgi föyü, genel olarak bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. 

Plastiklerin ekonomi içindeki önemi

 

Türkiye plastik sektörü 2013 yılında 8,1 milyon ton ve 34 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 14 milyar dolar katma değer sağlamış ve proses kapasitesi ile Avrupa Birliği ülkeleri içinde Almanya’dan sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. Son 10 yılda GSMH büyümesini ikiye katlayacak bir büyüme hızı ile GSMH içinde % 4’ü aşan bir ekonomik büyüklüğe ulaşan sektörümüz 250.000 kişilik direk istihdam sağlarken, hammadde ve yarı mamul verdiği ihracatçı sektörler kanalı ile dolaylı olarak 1 milyon kişiye istihdam olanağı sunmaktadır.

Pigmentler ve boyar maddeler

 

Genel prensipleri

Plastikleri renklendirmede kullanılan maddeleri pigmentler ve boyar maddeler olarak iki grupta toplamak gerekir. Boyar maddeler plastikler içinde çözülebilen kimyasallar iken pigmentler ancak dispersiyon yoluyla plastiği renklendirebilir. 

Plastik neden yüzyılın malzemesi?

 

Doğayı ve çevreyi koru, tasarruf et ekonomiye kazandır!

Ülkelerin doğal kaynaklarından uzun vadede ve maksimum faydalanabilmeleri için en etkili yöntemlerden biri olan geri dönüşüm ile;

İşadamının kaybolan sermayesi “Marka”

 

İsim Hakkı “MARKA DEĞERİ” nin VUK., TFRS., ve UFRS’ye göre muhasebeleştirilmesi 

Marka Nedir?

Bu çerçevede 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 5 nci maddesi 1. fıkrasına bakmak gerekir.

Doğal polimerler ve bunlardan yapılan plastikler


En önemli doğal polimerler; karbonhidratlar (nişasta ve selüloz), proteinler, nikleit asitler (DNA ve RNA)’dır. Selüloz, bütün bitkilerde bulunan bir glukoz polimeridir. Uzun zincir şeklindeki selüloz molekülleri, zincir halkaları gibi binlerce glukoz molekülünden meydana gelmişlerdir. Bu uzun zincirde hiç dallanma yoktur ve her zincir ortalama 3000 glukoz molekülü içerir. Bu polimer suda çözülmez.

İktisatta “Gen Enerji” nin varlığının ispatı

İktisadın uygulama alanlarının başında endüstri gelmektedir. Çeşitli endüstriyel ürünlerin istenilen nitelikte ve miktarda eldesi için yapılan çalışmalar iktisadın daha da gelişmesine neden olmuştur.

İlerlemenin olmazsa olmazı: İnovasyon

 

Polikim firması olarak inovasyon olgusunun farkındayız, ilerleme ve büyümenin de en temel kavramının inovasyon olduğu inancındayız. Bilgi çağında yaşıyoruz ve her gün yeni bir teknolojik gelişmeyi öğreniyoruz

Sanayi üretiminde “Doz Aşımı”

 

Sanayi üretiminde beklenen güçlü toparlanmada; beyaz sermaye desteği olmamasına rağmen ara malı üretimindeki artışlar etkili olmuştur. Sermaye desteğinin önündeki sıkı para politikasına rağmen sanayici, kendi çabaları ve varlığını devam ettirmek için iç piyasada rekabete dayalı fiyat indirilmektedir. Buna rağmen, bu rekabetten kazandığı para yada kısa vadeli borçlanma ile ara mal üreterek sıcak para girişini artırması sanayimizin toparlanmasında etken olmaktadır. 

Polistiren

 

Polistiren günlük hayatta birçok durumda karşılaşılabilecek yaygın olarak kullanılan, köklü plastik türüdür. Son zamanlarda yayınlanan çalışmada, pazar araştırma enstitüsü Ceresana polistiren için küresel pazarın gelişimini inceleyip analiz etti. Küresel talebin önümüzdeki yıllarda daha yüksek büyüme oranlarında artması beklenmektedir. Büyüme oranları, ancak bir bütün olarak ekonomi için beklenenden daha düşük olacaktır. Dünya polistiren pazarının gelişimi küresel ekonominin gelecekteki gelişimi ile yakın bağlantılı olmaya devam edecek. Talep gelişiminin en önemli belirleyicileri şunlardır: Özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan özel tüketim kombinasyonu ile birlikte yaşanan nüfus artışı, kentleşme, ev yapılarında değişiklik ve giderek artan orta sınıf nüfusudur. 

Antioksidanlar

 

Oksidasyon reaksiyonları

Organik bileşiklerin 150ºC’de havadaki oksijenle birleşmesine oksidasyon denir. Genelde bu işlem kendi kendine oluştuğu için bu işlem otooksidasyon olarak adlandırılır. Genelde oksidasyon çok düşük orandaki yabancı maddeler tarafından etkilendiği için otokataliz ve inhibe edilmeden bahsedilir. Bu iki oluşum de tipik radikal reaksiyondur ki zincirleme bir tepkime sonucunu verir.

Nanofiber membranların üretim yöntemleri ve uygulama alanları

 

Özet

Günümüzde, nanoteknolojinin gelişmesi ile nano boyuttaki malzemelerin pek çok eşsiz özellikleri açığa çıkmıştır. Nanofiberler gösterdikleri üstün özellikleriyle endüstriyel, tıbbi ve askeri amaçlı birçok üründe geniş bir kullanım ve/veya uygulama alanı bulmaktadır. Bu malzemenin üretimi için Elektro-püskürtme (Electrospinning) tekniği, en yaygın olarak bilinen ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir. Bu yöntem ile sıvı haldeki çeşitli polimerlerden (PVA, PÜ, PA v.b.) ultra ince (10-100 nm) nanofiberler membranlar üretilmektedir. Bu teknik yazıda, nanofiber membranların üretim yöntemleri ve uygulama alanları ile ilgili genel bir inceleme sunulmuştur.

Yeni nesil `Biyoplastikler`hayatımızda

 

Plastik malzemeler hayatımızın her alanında tüketiliyorken biyoplastik kavramı adından hızla söz ettirmeye başladı. Plastik ambalajların faydaları hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Gündelik kullanım malzemeleri olan poşetler, saklama kapları, şişeler, sıhhî ürünler, cerrahi malzemeler ve tek kullanımlık ürün uygulamaları alışkanlıklarımız arasında yer ediyor. 

Paraya mı yoksa ilişkilere mi yatırım yapıyorsunuz?

 

Günümüz dünyasında kişilerarası iletişim yaşamsal  bir boyut kazanmıştır. Sosyallik göstergesi olan iletişim becerisi, kişilerin toplum ve kurumlar içerisinde diğerleriyle bir arada yaşamalarını kolaylaştıran ve güçlendiren bir olgudur. 

Türkiye’de işgücüne katılma oranları

 

İşgücüne katılım ve istihdam oranları, işsizlik oranları gibi dikkat çeken kavramlar değildir. Oysa bu iki kavram ekonomilerin yapısal durumu hakkında daha kapsayıcı bir anlama sahiptir.

Takviye malzemelerinin önemi

 

Termoset ve termoplastiklerde kullanılan takviye malzemelerinin çoğunluğu elyaflı bir yapıya sahiptir. Gerçi elyaf dışında köpük, petek, kağıt ve ahşap bazlı takviye malzemeleri de görülmektedir. Buna rağmen takviyeli plastiklerin ana takviye maddeleri elyaflı bileşiklerdir. 

Plastikler ve plastik esaslı ambalaj malzemeleri

Plastikler; normal sıcaklıkta genellikle katı halde bulunan, ısı ya da basınç etkisiyle mekaniki veya kimyasal yolla yumuşatılıp, kalıba dökme, haddeleme gibi çeşitli yöntemlerle şekillendirilebilen ve kalıplanabilen ve bu biçimlerini soğuyunca da koruyabilen, yapay ya da doğal, çoğunlukla organik polmerik ezdeklerdir. Dev molekül olarak tanımlanan yapı, basit yapılı bir organik bileşiğin veya farklı iki bileşiğin uygun koşullarda birbirine bağlanması ile oluşur. 

Ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen (UHMWPE)

UHMWPE, yoğunluğu 0.930–0.935 g/cm3 arasında değişen ve molekül ağırlığı milyonlar (2-6 milyon) seviyesinde olan bir polietilen grubudur. Yüksek molekül ağırlıklarının anlamı polimer zincirlerinin kristal yapı içinde çok sıkı bir biçimde yerleştiği veya paketlendiğidir, polimer çok serttir ve termoplastik malzemeler arasında en yüksek darbe direncine sahiptir. Uzun zincirler moleküller arasıi etkileşimi kuvvetlendirerek yükün polimer iskeletine daha etkin bir şekilde transferine olanak verir. Bu hal, herhangi bir yüksek darbe dirençli termoplastiğe kıyasla daha dayanıklı ve sert bir yapı oluşmasını sağlar.