Friday, Sep 22nd

Last updateThu, 31 Aug 2023 12pm

You are here: Home Article

Ambalajın küreselleşmesi

İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra Avrupa ve Asya ekonomilerinin yeniden kalkınmalarıyla pazarlama dünyasında en çok konuşulan konulardan biri de küresel pazarlama olmuştur. Ve ambalaj sanayi de bu yükselen dalgayla yükselmeyi arzu etmiştir. EC, NAFTA, GATT gibi kıtalararası pek çok ticaret anlaşması küresel ticaretin patlayarak büyümesine yol açmıştır. Dünyada insan ve malların taşınması, çokuluslu şirketler tarafından küresel üretimin koordinasyonu ve küresel iletişim kanallarının çeşitliliği gezegenimizi tek ve yeknesak bir pazar haline getirmiştir. Ne dersiniz?

Ticari polimerler işleme teknikleri

Termoplastikler, termosetler, elastomerler ve kompozitler çeşitli yöntemlerle şekillendirilir. Uygulamaları en yaygın olan prosesler arasında, enjeksiyon kalıplama, basınçla kalıplama, transfer kalıplama, ekstruzyon kalıplama, şişirme kalıplama, rotasyonal kalıplama, termoforming, reaksiyon-enjeksiyon kalıplama ve kalenderleme sayılabilir. 

Optimal ultrason uygulamaları için üniteler

 


Çok geniş bir uygulama alanını kapsayan etkin bir temizleme yöntemi

Karmaşık iş parçalarının ve komple yapı gruplarının temizlenmesi söz konusu olduğunda ultrasonik temizleme vazgeçilmez bir yöntemdir. Temizliğe yönelik taleplerin artması ve temizlenen parçaların gittikçe daha duyarlı birimlerden oluşması, proseslerin daha hassas bir şekilde uyumlanması ihtiyacını doğurmuştur. Weber Ultrasonics’in yenilikçi ultrasonik jeneratörleri ve osilatörleriyle temizleme süreçleri, talepleri tam karşılayacak şekilde uyarlanabilmektedir. Böylece, parçacık ve film şeklindeki kirlerin hem etkin hem de koruyucu bir şekilde uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

Ambalajların laboratuar kontrolleri

 


Ambalajların laboratuar kontrolleri, ambalajlama makinesi operatörü tarafından yapılan kontrollere ek olarak gerçekleştirilmesi gereken testlerdir.

Ambalaj ve perakende ortamı


Etrafımızdaki dünya son hızla değişirken ürün pazarlaması da perakende teknikleri ve teknolojik devrimlerden ister istemez etkilenecek ve markaların değerlerini kurmak ve korumak ihtiyacı pazarlama camiasının stratejik becerilerine ve hayal gücüne meydan okuyacaktır.

Ticari polimerler


Termoplastikler, Termosetler, Elestomerler, Fiberler 

Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik, kum ve kil inorganik doğal polimerlerdir. Sentetik polimerler olarak adlandırılan polimerler petrokimyasalların gruplandırılmasında son ürünler olarak yer alan polimerlerdir; örneğin, asetaller, akrilikler, amino reçineler, fenolikler, poliamidler, poliesterler, poliüretanlar, stirenikler, viniller çeşitli polimerik bileşiklerdir. 

Aseptik ambalajlama


Aseptik ambalajlama, gıda maddesi ile ambalaj malzemesinin ayrı ayrı steril hale getirildikten sonra steril bir ortamda bir araya getirilmesi ve hermetik olarak kapatılması işlemidir. Sterilizasyon, gıda malzemesinde bulunan mikroorganizmaların öldürülmesi veya bulunma olasılığının 1 milyon defa azaltılmasıdır.   

Plastik enjeksiyon üretiminde kalifiye eleman eksikliği ve eğitimleri

Hızlı ve tam otomatik dünyada en yüksek hızda çalışan Elektromekanik standart tampon baskı makinesi için patent başvurusu yapıldı.  

Aseptik karton ambalaj malzemesi üretimi

Üretimde kullanılan materyaller

Aseptik karton ambalaj piyasasında genelde iki sistem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki “rulodan-kutu” sistemi, yani rulo halindeki laminat malzemeden kutu yapılmasıdır. Bu sistemde yararlanılan ambalaj malzemeleri baskılı ve kat yerleri yapılmış (creased) rulolar halinde hazırlanarak fabrikalara gönderilir.

Plastik ürünler ve geri dönüşüme toplumsal bir yaklaşım

Çoğu zaman günlük hayatta kullandığımız şeylerin hangi maddelerden yapıldığını, üretim süreçlerini, doğayla ilişkilerini sorgulamayız. Plastik ürünler oldukça sık kullandığımız ancak son döneme kadar üzerinde pek düşünmediğimiz ürünlerdendi. Ancak değişen dünya, içinde bulunduğumuz doğa koşulları bilim insanlarını, üretici ve tüketicileri genel olarak toplumu bu konuda daha sık düşünmeye yönlendirmektedir.

PAGEV’den dünyadaki teknolojik gelişmeler raporu

Dünyanın önde gelen plastik ve kauçuk işleme makineleri üreticisi Tayvan, geçtiğimiz yıl 885 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapan Türk plastik üreticilerinin de yakından takip ettiği ülkeler arasında.

Tane küçültme

Tane küçültme terimi, katı tanelerin kesilerek, kırılarak veya parçalanarak daha küçük boyutlardaki taneciklere ayrılmasını kapsayan tüm yöntemlere verilen ortak bir addır. Proses endüstrilerinde katılar değişik metodlarla, farklı büyüklüklerde taneciklere küçültülür; yöntem ve boyut, proses için gerekli koşullara göre seçilir. Küçük tanecikler, katının reaktivitesini arttırır ve mekanik yöntemlerle istenmeyen maddelerin ayrılmasını sağlar. 

Başarılı ambalaj ile uzun vadede hedefte kalmak


Şirketiniz kısa süre önce yeni ambalajı piyasaya sürdü. Sizin, meslektaşlarınızın ve tasarım danışmanının emekleri artık raflarda ve kategoride hüküm sürmekte. Üst yönetim memnun, marka yöneticisine tebrik mesajları gelmeye başladı. Reklâm ajansınız da ambalajı televizyon filmini başrolünde göstererek yeni bir kampanya hazırladı.

Karton bazlı laminat malzemeden üretilen hazır kutular

 

Bu tür kutular, gövdelerinin yan taraflarının boyuna dikişi (ısı dikişi) yapılmış, alt ve üstleri ise kaynağa hazırlanmış ve gerekli form verilmiş olarak fabrikaya sağlanırlar. Dolum tesisinde önce kutunun tabanı kaynaklanır. Sonra, steril soğuk hava ile içerisinde pozitif basınç oluşturulan sterilizasyon hücrelerine iletilir. Burada kutulatın tüm yüzeylerine bir sis halinde %30-35’lik H2O2 çözeltisi püskürtülür. Uygulanan H2O2 sisi, yüzeye 3 saniye kadar etki yaptıktan sonra 180-200°C’deki sıcak hava 8-10 saniye süreyle üflenir. Böylece hem H2O2’nin etkinliği arttırılır ve hem de yüzey kurutulur.

 

Köpük oluşturucular


Tanım

Sentetik köpük üretimiyle başladığından bu yana binlerce köpük oluşturan madde denemiş ve bunlardan ancak on kadarı ticari anlamda önem kazanabilmiştir.

Köpük oluşturucu diye adlandırılan maddeler organik veya inorganik yapıda kimyasallar olup plastik malzemelerde süngerimsi bir stürüktür oluşturmaya yardımcı olurlar. Kimyasal köpük oluşturucular genelde yüksek ısıda parçalanarak gaz çıkaran malzemelerdir. Oluşan bu gaz genleşerek köpüksü yapının nedenini teşkil ederler. Bu reaksiyonlar genelde exotermik ve dönüşü olmayan cinsten olup kısa bir temperatür intervalinde gerçekleşirler.

 

Esnek PVC üretiminde kullanılan plastikleştiricilere ilişkin sorunlar


Özet

Bu çalışmada esnek PVC ürünlerde kullanılan plastikleştiricilerle ilgili çeşitli konular tartışılmıştır. PVC’ye esneklik kazandırmak amacıyla en yaygın kullanılan plastikleştiricinin ticari olarak dioktil ftalat (DOP) olduğu bilinmektedir. Ancak DOP ve bazı ftalatların çevreye ve sağlığa zararlı olabileceğine ilişkin bulgular vardır. Bu çalışmada esnek PVC üretiminde kullanılabilecek plastikleştiricilerin etkinliği, seçimi, çevre, sağlık ve son ürün üzerine etkileri ve yasal durumu irdelenmiştir.

Anahtar sözcükler: PVC, plastikleştirici, plastisol, plastikleştirici göçü, ftalat. 

Verimlilik üzerine...

Birim maliyetlerini azaltmak: Enerji gereksinimleri etkisi, döngü süresi ve organizasyon

Verimli üretimin anlamı, minimum birim maliyetle optimum ürün kalitesine ulaşmaktır. Eğer bu hedefe ulaşılacaksa, yalnızca enerji verimliliğine ve makine teknolojisine konsantre olmak yeterli değildir. Onun yerine, bütün değer zinciri ve tüm değişkenler ve bireysel olarak mümkün olan en iyi çözüm bulunmalıdır. 

Plastik kesim kalıpları

Özkardeşler, çeşit ve gramajına göre her plastik cinsine uygun kesim kalıpları üretmektedir. Pet, PP, PE, OPP, Opak, Frekans, PVC, Aydınger, Polyester, Lexan, Antistatik, Branda, Silikon, Vakum, Pleksi v.b. plastik türevlerinin kesim kalıpları, kullanılacak bıçak, lastik, tahta gibi malzemeler açısından farklılıklar gösterebilmektedir.

Plastikde hijyen

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde yenilikleri yakalamak ve bunları uygulamak da çok önem kazanmaktadır. Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde aynı ürünleri üretmek artık çok kolay bir hale gelmiştir. Dolayısıyla da rekabetin iyice artması, firmaların özel ürünlere yönelmesini sağlıyor. Innovasyon her geçen gün daha da önemli bir hale geliyor. Polikim olarak araştırmalarımızla firmalara bu konuda destek olmaya ve ülkemizin ilerlemesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Dolum sırasında üretilen plastik kaplar (termoforming)

Dolum aşamasında üretilen plastik kaplar bobin halindeki plastik materyalden ısıl yolla şekillendirilerek elde edilirler.

Biyostabilizatörler

Biyolojik bozunma

Doğal polimer olarak tanımlanan selüloz ve nişasta mikroorganizmalar tarafından kolayca saldırılarak parçalanabilirler.