Saturday, Jun 15th

Last updateFri, 31 May 2024 12pm

Buradasınız: Home Makale Teknoloji Polimer analizinde en hassas ve kararlı sonuçlar

Polimer analizinde en hassas ve kararlı sonuçlar

1992 yılında analitik ve laboratuvar cihazları alanında hizmet vermek üzere kurulan TETRA Teknolojik Sistemler AŞ., 30 yılı aşkın süredir Adana, İzmir, Ankara, İstanbul ve Bakü’den sonra Orta Doğu ülkelerinde de yer alan satış ve servis ofisleriyle çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Şirket, deneyimli teknik personeli ve yaygın bayi ağı ile termal analiz sistemlerindeki komple laboratuvar çözümleriyle uluslararası standartlardaki hizmetlerini uzun yıllar boyunca sürdürmeyi hedefliyor.

TETRA, "Geleceğe İlham Ver" sloganı ile üretilen Hitachi Termal Analiz Sistemleri, Japon kalitesi Jasco Marka FTIR ve UV/VIS/NIR Sistemlerinin Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi konumunda bulunuyor. Şirket, ürün portföyünde yer alan alanında öncü uluslararası sağlayıcılarının sistemleri ile müşterilerine polimer analizinde en hassas ve kararlı sonuçları alabilmeyi vadediyor.

Şirketin ürün portföyünde yer alan termal analiz cihazlarının özellikleri şu şekilde sıralanıyor;

  • NEXTA DSC (Differantial Scanning Calorimetry) Serisi

Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), termal analizlerde kullanılan temel bir cihazdır. Bir malzemenin ısı kapasitesinin (Cp) sıcaklıkla nasıl değiştiğinin analiz edilmesini sağlar. DSC analizinde, fırın içerisinde, malzeme ve bir referans kap eş zamanlı olarak kontrollü bir ısıtma veya soğutma işlemine tabii tutulur. Analiz, iki kap arasında meydana gelen ısı geçişlerinin algılanması esasına dayanır. İşlem esnasında ısı kapasitesindeki değişiklikler, ısı akışındaki değişiklikler olarak kaydedilir.

DSC malzemelerin ayırt edici özellikleri hakkında bilgiler verir. Prosesin ne kadar verimli çalıştığını tahmin etmek için kullanılır. DSC'nin en büyük avantajı, kullanım kolaylığı ve hızıdır. Yazılımda bulunan hesaplamalar sayesinde reaksiyon kinetiği, safsızlık, raf ömrü, OIT (Oksidasyon İndüksiyon Süresi) ve entalpi değerleri hesaplanabilir.

Cihazlar: Nexta DSC 200 ve Nexta DSC 600 Diferansiyel Taramalı Kalorimetre

 

  • NEXTA STA (Simultaneous Thermal Analysis) Serisi 

STA simultane termal analiz cihazı, malzeme karakterizasyonu için kullanılan önemli bir laboratuvar cihazı olup, bir numunenin kütlesindeki değişimlerin, kontrollü bir atmosfer ve sıcaklık programında, sıcaklık veya zamana bağlı olarak izlenmesine olanak sağlar. STA cihazında, hassas bir analitik terazi, bir fırın, bir fırın sıcaklığı programlayıcı ve bir kaydedici bulunur. Fırın içerisinde hassas terazi kefesinde bulunan referans ve numune kabının eş zamanlı olarak kontrollü sıcaklık değişimi ile örnek kütlesinin sıcaklığa karşı grafiği çizilmektedir.

STA çeşitli polimer, çevresel, gıda, farmasötik ve petrokimyasal uygulamalarda kullanılan malzemeleri karakterize etmek için bir teknik olarak kullanılmaktadır.

Cihazlar: Nexta STA 200 ve Nexta STA 300 Simultane Termal Analiz Sistemi (TGA-DSC)

  • NEXTA DMA (Dynamic Mechanical Analyzer) Serisi

DMA olarak bilinen dinamik mekanik analiz sistemi, malzemelerin mekanik özelliklerini farklı sıcaklıklarda, farklı gerilim ve baskı atında incelenmesi esasına dayanır. Deformasyonun örneğe döngüsel bir şekilde uygulandığı bir tekniktir. Malzemelerin stres, sıcaklık, frekans ve diğer değişimlere verdiği tepkinin ölçülmesine imkân verir.

DMA malzemelerin viskoelastik özellikleri hakkında önemli bilgiler vermektedir. DMA sağlamlık ve yumuşamayı ölçer, bunlar elastikiyet katsayısı (E) ve tan delta olarak rapor edilir. E' ve E'', gerilim ve gerinim ve tan δ vb. değerleri hakkında bilgiler verir.

Cihazlar: NEXTA DMA 200 Dinamik Mekanik Analizör

  • TMA (Thermo Mechanical Analyzer) Serisi

Termomekanik analiz (TMA), malzemelerin sıcaklık, zaman ve yükün bir fonksiyonu olarak numune büyüklüğündeki değişikliklerini ölçtüğü için en temel analiz tekniklerinden biridir.

Numunenin genleşmesi veya büzülmesi, numunenin yumuşatılması (camsı geçiş sıcaklığı - Tg) veya deformasyonu gibi boyuttaki herhangi bir değişikliği tespit edebilir. TMA’dan elde edilen veriler, farklı sıcaklık koşullarında kullanıldığında malzemelerin nasıl tepki vereceğini tahmin etmenize olanak tanır.

TMA, sıcaklık ve atmosfer kontrollü ortamda, numuneye kontrollü bir yük uygular. Uygulanan kuvvet çok azdır, böylece malzemenin genleşmesi herhangi bir kısıtlama olmadan gerçekleşir. Sıcaklık kontrollü bir LVDT (lineer değişken diferansiyel transdüser), boyuttaki değişiklikleri ölçmek için kullanılır.

Cihazlar: TMA 7100 Termo Mekanik Analizör ve TMA 7300 Termo Mekanik Analizör

  • JASCO FTIR Spektrometreleri

Katı, sıvı ve çözelti halindeki organik bileşiklerin yapılarındaki fonksiyonel gruplar, iki bileşiğin aynı olup olmadığını, bağların durumunu, bağlanma yerlerini ve yapının aromatik veya alifatik olup olmadığını belirleyebilir. FTIR özellikle polimer testleri, farmasötik ve adli analizler için kullanışlıdır ve tekniğin polimer, malzeme bilimi, kimya ve seramik alanındaki uygulamaları neredeyse sınırsızdır. Çok çeşitli organik ve inorganik numunelerin kalitatif ve kantitatif analizini sunar. Araştırmacıların ihtiyaçlarını hızlandırmak için yüksek kaliteli spektral veriler elde edilebilir. Özellikle Giriş Kalite Kontrol ve Ar-Ge çalışmaları için kritik bir öneme sahiptir. FTIR spektroskopisi, gaz veya sıvı kromatografisi, kütle spektrometrisi gibi diğer analitik yöntemlere kıyasla daha başarılıdır ve endüstride çok iyi bir tanımlama aracı olarak kullanılmaktadır.

Cihazlar: FTIR 4x Serisi, FTIR 6x Serisi, FTIR 8x Serisi, FTIR Mikroskop

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı