Monday, Jul 15th

Last updateThu, 11 Jul 2024 11am

Buradasınız: Home Makale

Plastik parça üretimi sonrasında görülen et kalınlık problemlerinin soğutma prosesine etkisi


Fahri İbisoğlu Feka Otomotiv Ar-Ge Moldflow ve Kalıp uzmanıÖzet

Sektör genelinde firmalar arasında rekabetin önemi günümüzde gün geçtikçe artmaktadır. Her sektörde olduğu gibi plastik sektöründe de hedef kısa sürede, düşük maliyetle üretim gerçekleştirmek, neticesinde kalite seviyesi en üst düzeyde üretim yapmaktır. Plastik enjeksiyon proses sürecinde çevrim zamanı çok önemlidir. Soğutma prosesi de bu çevrimin en önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. Bu süreyi en uygun seviyelere çekmekle çevrim süresinin kısalacağı unutulmamalıdır. Bu durum tamamen üniform bir ürün dizaynı ve iyi soğutmalı kalıp dizaynı yapmakla mümkün olabilir. Bu etkenleri kolaylaştırmak maksadıyla bilindiği gibi simülasyon programlarının piyasadaki konumu önemli bir yer edinmiş durumdadırlar. Bu çalışmada da moldflow insight analiz programı yardımı ile kalıp dizayn öncesi önce ürün tasarımında yapılan müdaheleler, daha sonra ürün dizaynında sınırlandığımız durumlarda iyi kalıp soğutma sistemi dizaynı ve kalıpta ısı alış-verişini artırmak amacıyla, kalıp çeliklerinde normal çelik yerine kullanılan bakır-berilyum alaşımlı malzemeler ile çevrim zamanında en optimum seviyeler yakalanmıştır.

Rekabet

Amerika’da 200 milyon dolarlık toplam varlığa sahip olan firma nispeten küçük firma sayılırken bizde zenginlik alameti olarak alınmasını ders alarak!..

Biz onları yakalarız… 

Yatırımcı... 

Firmanın ilk kuruluş sonrası hızla yükselen pazarın statik bir pazar olmayacağını bunun bir performans pazarı olacağını hesaplaması gerek. Hesap iyi yapılmazsa “hızla yükselen pazar” yatırımcıyı umut zengini yapar ve plansız bir hedef tayinine yol açar. Finansal genişleme olan bu durumu değerlendirdiğimizde kaşımıza bir stresin çıktığını görürüz. 

Plastik dolgu maddelerii

Dolgu maddeleri plastiklerde katı olarak sisteme ilave edilen ve matrix reçineyle bağdaşmayan organik veya inorganik menşeli malzemelerdir. Bu maddeler alışılmışın dışında sadece ucuzlatmak için değil inaktif veya aktif olmalarına göre ilave edildikleri sisteme pek çok özellik verebilirler. Eğe bilinçli kullanılırsa dolgulu sistemler ucuzluğun yanında çok önemli üstünlükler de kazanmış olurlar.

Dolgu maddeleri karışımda özgül ağırlık, E-modülü, baskıya dayanıklılık, eğme direnci, sertlik, ısı dayanıklılığı gibi değerleri artırırlar. Özel bazı katkılar sisteme antistatik ve yanmazlık gibi özelliklerin yanında işlemede kolaylık sağlayan yumuşaklık ve kayganlık gibi artılar da verirler. Dolgu maddelerinin plastiklerde en takdir gören katkısı ise malzemenin küçülmesini yani çekmesini önlemesidir. Dolguların plastik karışımlara olumsuz etkileri yok değildir. En önemli konu çekme dayanımı ve darbe direncinin dolguyla kötüleşmesidir. Bunları düzeltmek için mutlaka özel katkılar gereklidir.

Yenilenebilir enerji

Günümüzde tüketilen enerjinin önemli bir kısmı fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Ancak hem fosil yakıtların tükenmesi ve hem de neden olduğu olumsuz çevre etkileri ( hava kirliliği, küresel ısınma ve asit yağmurları vb.)dolayısıyla, alternatif enerjilerin bulunması ve kullanımlarının yaygınlaştırılması bir gereklilik olarak karşımızda durmaktadır. Bu çalışmada, yenilenebilir enerjinin tümüyle ilgili genel bir bakış verilmeye çalışılırken mümkün olduğunca her bir kaynak için ayrı bir paragrafla dönüşüm yöntemlerinde kısaca bahsedilecektir. 

Kitosan, özellikleri, üretimi ve uygulama alanları

Özet

Günümüzde Kitin, selülozdan sonra dünyada en yaygın olarak bulunan ikinci en önemli biyopolimerdir. Yengeç, karides gibi kabuklu su ürünlerinin ana bileşeni olup böceklerin iskeletinde ve mantarların hücre duvarlarının yapısında bulunmaktadır. Kitinin birçok türevi bulunmakla beraber, bunlar arasında en önemlisi kitosandır. Kitosan polimeri kitinin kısmi deasetilasyonu ile elde edilen bir polisakkarittir. Kitosan hemostatik, bakteriyostatik, fungistatik, antikanserojen, antikolesteremik, antiasid, antiülser, yara ve kemik iyileşmesini hızlandırıcı, bağışıklık sistemi stimülanı gibi önemli biyoaktif özelliklere sahiptir. Bu özelliklerinin yanı sıra film oluşturabilme ve bariyer özellikleri kitosanı antimikrobiyal özellikte yenilebilir film ve kaplamalar için ideal bir materyal haline getirmektedir. Özellikle sebze ve meyvelerin kalitelerinin korunması ve depolama sürelerinin artırılmasında kitosanın kullanım potansiyeli ortaya konulmuştur. Gıdaların kitosan film ile kaplanması ambalaj içindeki kısmi oksijen basıncını azaltmakta, gıda ile çevresi arasındaki nem transferi ile sıcaklığı kontrol altında tutmakta; su kaybını azaltmakta, meyvelerde enzimatik kahverengileşmeyi geciktirmekte ve solunumu kontrol etmektedir. Bunlara ilave olarak doğal aromanın arttırılması, tekstürün ayarlanması, emülsifiye edici etkinin arttırılması, rengin stabilizasyonu ve deasidifikasyon gibi konularda da kitosandan yararlanılmaktadır. Kitosanın uygulama alanları, eczacılık, medikal, atık su arıtma, biyoteknoloji, kozmetik, gıda, tekstil ve ziraat şeklinde sıralanmaktadır. Bu araştırmada, kitosanın özellikleri, kitosan üretimi ve kullanım alanları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Ülke yönetim politikası bilinerek yapılır

Mevcut seçmenin üzerinde siyaset yapılması başarıyı getirmez.  Bir orta sınıf yaratılmalı zira mevcut seçmen paylaşmıştır.

Siyaseti din eksenli yapsanız.. Yapan var.., Vatan eksenli yapsanız.. Yapan var, Cumhuriyet eksenli yapsanız yapan var.. Ekonomik eksenli yapsanız.. Ekonomi yönetimi sizde olmadığı için sonuç alamazsınız. Bunun için önce “Matematiksel Bir Model” ortaya konmalıdır. Matematiksel ortaya konması için realite ile uyuşan “Demografik modeliniz hazır olması gerekir.” Ülke nüfusunun yapısı, nüfusun dinamik özellikleri bilinmelidir”. Bunun için de tartışma ve kavramsal bir çerçeve gereklidir.

Problem çözme bağlamında matematiksel ilişkilendirme becerisi geliştirilmelidir. Danışmanlar; beyinlerinin “sol lobları” iyi çalışanlardan tercih edilmelidir.

Polimer/Halloysit nanokompozit filmlerin gıda ambalajı uygulamaları

Özet

Günümüzde polimer / kil nano-kompozitler;  mekanik özellikler, termal kararlılık, yanma dayanımı, gaz-bariyer özellikleri ve iyonik iletkenlik gibi diğer geleneksel kompozitlerle kıyaslandığında daha üstün özelliklere sahip olduğundan araştırmalarda ve endüstriyel üretimlerde ilgi duyulan malzemeler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Özellikle gıda ambalajı olarak kullanıma uygun özellikler taşımaktadırlar. Bu ambalajlara; üretimleri sırasında antimikrobiyel, antioksidan ve biyobozunma gibi özellikler de kazandırılabilmektedir. Nanokompozitlerin temel yapı taşları nanometre boyutunda parçacıklar olduğundan, katkı maddesi ve polimer matriksi arayüzeyi oldukça büyüktür ve bu gelişmiş özelliklerin temel sebebi nanokompozit içinde polimer zincirlerinin dağılımı ve kil tabakalarının yüzeylerinin etkileşimidir. Bu çalışmada materyal olarak polikaprolakton (PCL) (Mn:50.000) ve nanokompozit dolgu malzemesi olarak kaolin ailesinden, yüksek mekanik mukavemete ve termal stabiliteye sahip, biyouyumlu, ucuz ve çevre dostu halloysit nanotüp (HNT) kullanılmıştır. Nanokompozit filmlerin hazırlanması sırasında vidaları aynı yönde dönen ve iç içe geçmiş çift vidalı laboratuvar ölçekli HAAKE Twin-screw Minilab ekstrüder kullanılmıştır. Çalışmada proses koşulları; 50 rpm vida hızı, 100°C kovan sıcaklığı ve 10 dk karıştırma süresi sabit tutulmuştur. Filmler katkısız PCL ve HNT katkılı PCL olarak hazırlanmıştır. HNT katkılı PCL filmler ağırlıkça %10 HNT içermektedir. Katkı olarak HNT kullanımının; FTIR ve XRD analizleri sonucuna göre kristalliği düşürdüğü gözlemlenmiştir. TGA analizine göre de filmlerin ilk bozunma sıcaklığını düşürdüğü saptanmıştır. Kristalliğin düşmesi ile biyobozunurluk artarken, ilk bozunma sıcaklığının düşmesi ile proses sıcaklık çalışma aralığı kısıtlanmıştır. Gıdanın raf ömrünü belirleyen en önemli özellik olan ambalajın özelliklerinin gelişmesi sayesinde gıdaların raf ömrü artarken, tüketilmeden bozulan ürün miktarı da önemli ölçüde azalış gösterecektir. Ayrıca ambalaja kazandırılan biyobozunurluk özelliği ile de çevre kirliliğinin bir nebze de olsa önüne geçilmiş olacaktır.

Cehalet düşmanınızdır

Türk milletini bir göçebe kültürüyle özdeşleştiren tarihçilerimizin aymaz hatalarını tarih affetse bile Tanrı affetmeyecektir. Türk kültünün amansız etkisinden duydukları hürriyetsizliğini bizim tarihçiler marifetiyle toplumsal dinamizmimizin içine sokan batılı tarihçiler görevlerini yaparken, bizim aymaz tarihçilerimizin uyanamamasının sebebi de dininde sapık bir saplantısını figür haline getirmesinin etkisi vardır.  Bu etkilenen ve etiketlenen sapıklık; “cehaleti sünnet kabul etmeleridir”. Zira kendi Peygamberine cahil deme cehaletini gösteren başka bir toplum var mı? Sözde Peygamberine okuma yazma bilmez, okur değil gibi aşağılık bir sıfatı vaaz eden bir din mensubiyeti ve mensubu dinin yol gösterici niteliklerine aykırıdır.

Plastik sektörüne genel bakış

Plastik sanayicileri federasyonun raporundaki bilgilere göre Türk plastik sektörü, AB ülkeleri içinde, Almanya’dan sonra 2.nci sırada, dünyada ise % 2,8 payla 7.nci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, Türk plastik sektörünün 19,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi dünya plastik dış ticaret hacmi içindeki payı % 2 düzeyindedir. Türkiye plastik sektörü küresel plastik mamul ihracatından % 1, ithalatından % 1,3 pay alırken hammadde ithalatından % 3,4 ihracatından da % 0,7 pay almaktadır.

Biraz ambalaj biraz lojistik…

AB uyum sürecinde gıda üretimi / ambalajı / işlemesi / taşınması / satışı ve tüketimi konularında oldukça bağlayıcı yeni yasalar hazırlandı. Artık alıştığımız görüntülerden ve kolaycılık anlayışımızdan vazgeçmek zorunda kalacağız.  Bunlardan bir kısmı ayrılırken üzüleceğimiz tarzda olsa da büyük bölümü çağdaş gıda tüketimi için vazgeçilmez unsurlar durumunda. Sokak simitçisi, balıkçı, bozacı, pamuk şekerci vb. pek çok geleneksel görüntümüze veda edeceğiz. Ama yazın sıcağında açıkta balık satan seyyar balıkçılardan; buzdolabı olmayan kasaplardan; güğümle süt dağıtan sütçüden de kurtulacağız. Muhtemelen yakın zamanda semt pazarları da tarihin yapraklarında yerini alacak. Domatesi elleyerek; maydanozu silkeleyerek, limonu mıncıklayarak filemize doldurmayı unutacağız.

PET’in katı faz polikondensasyon kinetiği üzerine bir derleme

Özet

Polietilen tereftalat (PET) şişelerin geri dönüşümü, alkolsüz içecekler ve maden suları için kullanımının tüm dünyada artışıyla birlikte artış göstermektedir. Katı faz polikondensasyonu (KFP) yüksek tepkime ve saflaştırma hızı ile etkin bir yöntemdir. PET’in KFP ile işlenmesinde molekül ağırlığı artışı gerçekleşirken, PET moleküllerinin ester uçları arasında trans-esterleşme ya da bir PET molekülünün ester ucu ile diğer bir PET molekülünün karboksil ucu arasında esterleşme tepkimesi gerçekleşir. KFP sürecinin en önemli üstünlüğü, tepkime ve kirlilikten arındırılma hızının yüksek oluşudur. Kirliliğinden arındırılmış PET yongaları, yiyeceklerle doğrudan değen uygulamalarda kullanılabilmektedir. KFP kinetiği üzerine çok sayıda çalışma olmasına karşın, farklı süreç koşullarının farklı etkileri nedeniyle bu konuda bir fikir birliği yoktur. Bu çalışmada KFP kinetiği üzerine bir derleme sunulmaktadır.

Anahtar sözcükler: Katı Hal Polikondensasyonu, PET, geri dönüşüm 

Sektörün tek dergisi Plastik&Ambalaj Teknolojisi'ne reklam verin hedef kitlenize ulaşın!

Plastik&Ambalaj Teknolojisi her ay 81 ilde üretim yapan, tedarik sağlayan tüm hedef kitle firmalarınıza, müşteri potansiyelinize dağılıyor. 

Pazarlama ve marka oluşturmak, müşterilerinizle direk etkileşimde bulunarak, doğrudan hedef kitleye ulaşmak için sektör yayınları en doğru kitle iletişim araçlarıdır. Firmanız hakkında bilgi kirliliği yaratmadan nitelikli etkileşim sağlamak için dergimize reklam verin.

Yeni doğmuş kediler gibi körsünüz

Önemli kazanımları olduğu hükümetlere “itici güç” olan Amerika; istediğinden fazla siyasi kazanım elde ettikten sonra (“o” ülkelerde bu çöküşün kitlesel ve gürültülü yankıları ile geride bıraktığı politik boşluğun sorumlusu olmakla birlikte) bunun faturasını desteklediklerinin boynuna takar.. “O” ülkede bozduğu dirliği sağlamak için önemli umde olan “din pazarını” tavsiye eder.  Destekledikleri hükümetler sayesinde bu “din pazarı” formasyonu ile politika yapıp milletin potansiyelini baskı altında tutulur. 

CLPA Turkey, İvedik’i 4. Endüstri devrimi ile tanıştırdı!

CLPA Turkey’nin Endüstri 4.0 Seminerleri’nin ikincisi, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerin, KOBİ’lerin ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

4.Endüstri Devrimi’ne (Industry 4.0) Geçişte, Teknolojide Yaşanan Gelişmeler ve Beklentiler ile CC Link IE Yapılanmasının Endüstriyel Haberleşmeye Katkısı seminerinin ikincisi, Ankara - İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Endüstri Otomasyon Dergisi işbirliğiyle, 19 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilen bu seminerde, gündem oluşturan yeni teknolojiler (geleceğin fabrika otomasyonları ve kazanımları…), akıllı sistemler, endüstriyel yazılım ve endüstriyel haberleşme konularına yer verildi.

PET, PE şişe ve bidonlar


Tüketim arttığı sürece ister isteyelim veya ister istemeyelim, plastikler hayatımızda önemli bir yer kapsamaktadır.  Özellikle PET (Polietilentereftalat) ve PE (Polietilen) en hijyenik yerlerde kullanıldığı gibi, kimyasal maddelerin depolandığı yerlerde de kullanılan, çok yaygın kullanım alanı olan bir polimer gurubudur. 

Avrupa birliğinin ilk kuruluşu çelik üreten Avrupa ülkeleri olarak birlik kurulurken, hangi ülke çelikleri daha fazla üretiyorsa o ülkenin milli gelirinin fazla olduğu ve gelişmiş ülke olduğu sayılırdı. Ülkelerin zenginlikleri ve milli gelirleri ile orantılı olarak çelikler sayılırken, son yıllarda ülkelerin millî gelirleri ile orantılı olarak plastik tüketim miktarları da artmaktadır. Böylece her alanda kullanılan plastik tüketimi artıkça o ülkenin gelişmişliği ön plana çıkmaktadır.

Teröre karşı ‘kaliteli oy’ gerekir..

Ellinizdeki her türlü istihbarat ve teknolojik üstünlüğe ve emredici niteliğinize rağmen, düşünülmez olanı düşünmediğinizden terör ortaya çıkar. “Terör aslında bir beklentinin hasadı değil, tarlanın hasada hazırlanması metodu dur”. 

Terörün örgütlü gelişmesi görülmüşse; düşüncelerinizin beklenmeyeceğini hesaba katılması gerektiğini bilmeniz gerekirdi. Teşhis koyamamışsanız, Teröre karşı alışılagelmiş dayatmalar riskin boyutunu büyütür. Başka yöntemler gerekir. Çünkü “terörün besin kaynağı lojistik materyallerden çok kalitesiz oy kullanan halktır”. 

Tanımlar değişiyor

Eskiden Pazar’ın ve Pazar Dinamikleri’nin biçim değiştirmesi çok uzun yıllar alıyordu. Her üreticinin kendi ürününü sergi tablasına koyup satışa sunduğu yöntem ile başlayan ticaret biçiminden, bugün hayatımızın bir parçası olan AVM’lere geliş süreci birkaç bin yıl devam etti. 

Beyaz eşya ve otomotiv polimerleri

1835 yılında Fransız Regnault’un farkında olmadan vinil klorid monomeriyle polivinil klorid (PVC) polimerize etmesinden yaklaşık 180 yıl geçmiştir. Aslında çeliğin bulunmasına göre kısa bir zaman sayılan polimerlerin bulunmasında, günümüzde hemen hemen kullanılmayan hiçbir alan kalmamıştır. Polimerler yaşamımızın her alanına girmiş ve gündelik polimerlerden veya ileri mühendislik polimerlerinden mamul ürünler olarak hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu gelişmelerle polimerlerin bir mühendislik alanı haline gelmesi ile tüm dünyada kısa sürede kabul gören ve büyük ilgi çeken bir bilim dalı haline gelmiştir.

Hayvanlar ülkesinin kralı da hayvandır!

Ülkesi “cüz kesesinden” mezun olanların yönettiği garip bir durum ile karşı karşıyadır millet. Bu durum  ülkemizin muhtemel en kötü durumunun hakikat” olarak tanımıdır.

Bir monolog ile silinen hafızayı tasvir edelim istiyorum.

Hınzıryedi din adamlarının köşe başında tefsir okuyup, hadis indirdikleri “eşkinci millet” haline geldi halk. Okuması iyi sesi gür bir zat çıkar ortaya; sahaflarda bini bir para etmez kitapların sayfalarını sumturuklu dualarla açarak yüksek sesle okuyor, sedire bağdaş kurmuş, kıyı köşe halılara çömelmiş ehli keyif, dinlediğini anlayacak idrakten mahrum kalabalık dinliyor; cüz kesesinden atan belagat kahramanını.

Plastik sektöründe soğutma ihtiyaçları

Plastik üretiminde iyi bir soğutma sistemine sahip olmak, makinelerin ömrünü, üretim kalitesini, işletme ve üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen çok önemli bir unsurdur. Plastik makinelerinde soğutulması gereken iki temel bölge vardır. Bunlar, Hidrolik yağ ve kalıptır.

Hidrolik yağ soğutması:  

Hidrolik yağın çalışma sıcaklığı 45-50OC arasındadır, dolayısıyla hidrolik yağ soğutması için çok soğuk bir suya yani CHILLER kullanımına gerek yoktur. FRIGEL-Firenze firması, hidrolik yağ soğutması için ECODRYGEL ünitelerini geliştirmiştir. ECODRYGEL üniteleri kapalı devre çalışan kuru soğutma sistemidir. Kapalı devre çalıştığı için de, soğutma kulelerinde karşılaşılan su kaybı, suyun kirlenmesi, kireçlenmesi ve bakteri oluşumu gibi problemler görülmemektedir. Chillerlere göre de enerjiden %85 tasarruf sağlatmaktadır. 

Ecodrygel ünitelerinin üstün özellikleri

Termosetlerin ve elastomerlerin dünyası

Plastikler günümüzde hemen hemen her yerde kullanılmaktadır. İlk önce bilmemiz gereken şudur. Termoset Polimerler denildiğinde kısaca plastikler, Elastomerler denildiğinde ise lastikler, kauçuklar aklımıza gelecektir. Plastikler Termoplastikler, Termosetler ve Elastomerler olarak ayrılsalar da, Termosetler ve Elastomerler birlikte tutularak, kullanım yerlerine göre genel olarak ikiye ayırabiliriz. Termoset ve Elastomer plastiklerin, en az Termoplastikler kadar kullanım yerleri vardır. Termosetler genel olarak Fenolikler (Bakalitler), Aminolar (Üre – Melamin), Silikonlar, Polyesterler, Epoksiler  ve Poliüretanlar gibi dönüşümü olamayan plastiklerdir.

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı