Monday, Apr 15th

Last updateMon, 15 Apr 2024 8am

Buradasınız: Home Röportaj Dünyada fleksibıl ambalaj sektörünün tek uzmanlık fuarı PACK-IST

Dünyada fleksibıl ambalaj sektörünün tek uzmanlık fuarı PACK-IST

Berivan Kaya- Yağmur Fuarcılık Genel KoordinatörüTürkiye, son yıllarda Avrupa esnek ambalaj üretimi ve pazarında en hızlı gelişen ülkelerden birsidir. Sektörün büyümesinin bir sonucu olarak 2012 de ilk kez düzenlenen PACK-IST Avrupa’nın ilk ve tek fleksibıl ambalaj sektör fuarı olma özelliğini taşıyor.  Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan PACK-IST Fuarı, Avrupa’da ve dünyada esnek ambalaj sektörünün en önemli tanıtım ve marka etkinliği merkezi haline geldi. Fuarcılık sektöründe yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip Yağmur Fuarcılık Genel Koordinatörü Sayın Berivan Kaya ile esnek ambalaj sektörünün geldiği son nokta ve PACK-IST Fuarı’nın yakın gelecekteki vizyonunu değerlendirdik. 

Fleksibıl Ambalaj Sektörüne yönelik düzenlenen Avrasya’nın ilk ve tek fuarı olan PACK-IST hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Avrupa’da esnek ambalaj sektöründe uzmanlık fuarının gelişmesi ve küresel büyüklüğe ulaşması açısından gerekli tüm koşullara sahip ülkenin Türkiye olması PACK-IST Fuarı’nın düzenlenme sürecini ortaya çıkardı. Fuarcılık sektörünün ambalaj alanında uzmanlaşmış Fuar Organizatörlerinden Yağmur Fuarcılık olarak, sektörün güç birliği çatısını oluşturan FASD (Fleksibıl Ambalaj Sanayicileri Derneği) ile iş birliğine giderek PACK-IST Fuarı’nı 2012 yılında temellendirdik.

Türkiye’de gıda sektörünün son yıllarda oldukça gelişmesi ve ihracat potansiyeli, kentleşme, çağdaş tüketim alışkanlıklarının artması;  esnek ambalaj üretiminin ve teknolojik niteliklerinin hızla artmasını sağladı.  Dünyanın hemen her bölgesine ürün satabilen, rekabet gücünü geliştiren, pek çok ülkede fabrika kuran ve üretim, ihracat yapabilen bir seviyeye çıkan sektörün dünya ölçeğinde liderliğe oynaması ve 2020 yılında dünya esnek ambalaj alanında bir üst olması ön görüleri, küresel ölçekte bir marka fuarının ihtiyacını keskin bir şekilde ortaya koydu. 

Türkiye’de Fleksibıl Ambalaj sektöründeki tüm gelişmeleri, dünyadaki büyüklüğünü ve ihracat hacmini değerlendirdiğimizde Avrupa’nın ilk Fleksibıl Ambalaj Fuarı’nı düzenlemeye başladık. Bu yıl PACK-IST Fuarı’nı 02-05 Nisan 2015’te, İstanbul Fuar Merkezi’nde üçüncü kez düzenleyeceğiz.  

Avrasya’da düzenlenen ilk ve tek fleksibıl ambalaj fuarı olan PACK-IST’in bölgesel anlamda önemi oldukça büyük. İki yılda bir Brezilya’da düzenlenen ve dünyanın ilk esnek ambalaj fuarı olan Flexo Latino Amerika Fuarı bu yıl düzenlenmediği için PACK-IST 2015 yılında dünya genelinde de öne çıkıyor.

PACK-IST Fuarı’nı FASD ile olan işbirliğiyle gerçekleştirdiğinizden bahsettiniz. Bu gelişmeden ve söz konusu gelişmenin sektöre ve organizasyona olan katkısından bahseder misiniz?

FASD, Fleksıbıl Ambalaj Sanayicileri Derneği 2012 yılından beri önemli bir destekçimiz. Uzmanlık anlayışımızın önemli bir unsuru da, bir konsensüs platformunun oluşturulmasıdır. Bunu fuarcılığa başladığımızdan bu yana, yaklaşık 20 yıldır savunuyoruz. Bu konudaki önerilerimizi pek çok kez katıldığımız platform ve toplantılarda dile getirdik. Fuarların gelişmesi ve uzmanlaşması için sektördeki ilgili tüm kurum ve kuruluşların en gelişmiş çerçevede bir işbirliği platformunun oluşturulması gerektiğini savunuyoruz. Böylece farklı işlevlere sahip güçlerin birleşmesiyle ortaya çıkacak sinerji, fuarların yurtiçi ve yurt dışı etkinliğini en yüksek noktaya çıkartacaktır. FASD ile işbirliğimize bu çerçeveden bakılabilir. Bu işbirliğinin 2012 yılında başlayarak PACK-IST Fuarı’yla daha somut bir şekilde ifade edilmiştir. FASD ambalaj sektöründe çok önemli bir ivmeyi ve gelişmeyi temsil etmektedir. FASD bünyesindeki firmalar bugün ambalajdaki ihracat büyüklüğünün yarısından fazlasını karşılamaktalar. FASD üyeleri içerisinde ilk büyük bin sanayi kuruluşu içine giren çok sayıda firma yer almaktadır. Dolayısıyla böyle bir büyüklüğün organizasyonumuzla el ele olması, yurtiçi ve yurtdışı binlerce ziyaretçinin fuarımıza odaklanması demektir. 

Bu çerçevede önümüze koyduğumuz, yurtdışı ve yurtiçi tanıtım çalışmalarını içeren kapsamlı bir tanıtım planımız var ve bunu son derece hassas bir biçimde yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi PACK-IST 2015 Fuarı’na da fleksıbıl ambalaj konusunda ülkemizde öne çıkan tüm firmalar katılımcı oldular; bu kuruluşlar aynı zamanda dünyada öne çıkan, uluslararası alanda markalaşmış firmalar;  dolayısıyla PACK-IST her şeyden önce dünya ölçeğindeki markaların öne çıktığı fuar çatısıyla farklılığını ortaya koymaktadır. Kuşkusuz bu farklılık, başta söylediğimiz uluslararası vizyonun elde edilmesini sağlayacak;  dünyadan önemli ölçüde katılımcı ve ziyaretçi çekecektir. Dolayısıyla PACK-IST Fuarı’nda yer almak, sektör firmaları için önemli bir kazanım ve ayrıcalıktır. 

PACK-IST Fuarı bölgede tek olmasının dışında alanında nasıl bir farklılık yaratıyor?

Fuarın her boyutuyla uzamsal bir alanı doldurduğunu söyleyebilirim. Her şeyden önce organizatörün bir fuar yapımcısı olarak ambalaj alanında uzman bir kuruluş olması önemli. 20 yıldan bu yana aylık olan, tek bilimsel/teknik yayınını çıkarıyoruz. Plastik&Ambalaj Teknolojisi hem akademik unsurlarıyla hem de dünya ölçekli inovasyon takibi ile gelişmeleri ilk elden yaydığı için sektörün vazgeçilmez bir bilgi ve teknoloji kaynağı olmayı sürdürüyor. Ayrıca on yedi yıldır ambalaj fuarlarını hem malzeme hem makine hem de ekipman düzeyinde başarıyla organize ettik; doksan ülkede tanıtımlarını yaptık, sektörlerin gündemine soktuk ve hem katılımcı hem ziyaretçi teminini süreklileştirdik. Bu anlamda PACK-IST sağlam bir zemine oturdu. 

İkinci konu PACK-IST’in esnek ambalaj sektörünün dünyada en gelişkin olduğu ülkelerden biri olan ülkemizde yapılıyor olmasıdır. Bu, sektörün yakın gelecekteki büyüme, ihracat artışı ve innovasyon potansiyeli düşünüldüğünde PACK-IST’in varlığını sağlamlaştırıyor. 

Türkiye’de Fleksibıl ambalajın en yoğun kullanıldığı gıda ve içecek sektörü her yıl ortalama yüzde on beş büyüyor. Fleksibıl ambalajın yüzde kırk oranında kullanıldığı gıda sanayinde son on yıldaki ihracat artışı Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre dünya ortalamasının üç katıdır. Ve Türkiye dünya’nın 15’ci gıda içecek ihracatçısı konumundadır. Yine Fleksibıl ambalajın yoğun olarak kullanıldığı, tekstil, kozmetik, deterjan, temizlik hijyen ürünleri sektörlerinde de son on yıldır düzenli bir artış mevcut.

Üçüncü olarak fuarın FASD ile güç birliği içerisinde olması. FASD güçlü bir sektörel birlik, fuarımızı tüm dünyaya ve Türkiye’deki sektör muhataplarına, yatırım odaklarına, hedef bağlantılara etkili bir şekilde tanıtıyor. FASD ambalaj sektöründe çok önemli bir ivmeyi ve gelişmeyi temsil etmektedir. Bünyesindeki firmalar bugün ambalaj alanındaki ihracat büyüklüğünün yarısından fazlasını karşılamaktalar. Fuarların gelişmesi ve uzmanlaşması için sektördeki ilgili tüm kurum ve kuruluşların en gelişmiş çerçevede bir işbirliği platformunun oluşturulması gerektiğini savunuyoruz. Böylece farklı işlevlere sahip güçlerin birleşmesiyle ortaya çıkacak sinerji, fuarların yurtiçi ve yurt dışı etkinliğini en yüksek noktaya çıkartacaktır. FASD ile işbirliğimize bu çerçeveden baktığımızda fuarın etkinliği konusunda yadsınamaz bir katkısı vardır. 

Dördüncü olarak da katılımcılar her düzeyde oldukça güçlü, inovasyon, üretim, ihracat, ülke dışı yatırımlar anlamında çoklu bir vizyon ve büyüklük yaratması her sektör ilgilisini fuara odaklıyor; bu da fuarın her düzlemde verimliliğini ve marka kimliğini pekiştiriyor. 

PACK-IST Fuarı’nın sektöre olan katkılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

PACK-IST esnek ambalaj sektöründe merkeze oturan bir marka etkinliğidir. Merkeze oturuyor çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi dünyada ikinci, Avrupa’da tek fuar; hatta şu an bildiğim kadarıyla Brezilya’daki fuarın devamlılığı konusunda sorunlar var; dolayısıyla dünya fleksıbıl ambalaj üreticileri, dağıtıcıları, alıcıları, makine ekipman tedarikçileri için tek adres. Ülkemizdeki üretici firmaların teknoloji düzeyleri, kalite olgunlukları, yığınsal üretim kapasiteleri göz önüne alındığında ayrı bir çekicilik yaratıyor. O açıdan fuar merkezden çevreye doğru sektördeki pek çok duayeni, üreticiyi, malzeme tasarımcısını cezp ediyor ve fuarın katılımcı niteliği artıyor. Tam da burada dikkat çektiğimiz konu PACK-IST’in genel geçer bir ticari fuar olmadığıdır. Elbette her fuar katılımcı firmaların pazar ve ticari olanaklarının geliştirilmesi nihai hedefiyle davranır fakat nihai hedefe gidecek olan en önemli argüman ve araç, fuarın merkezde yaratacağı kimliksel bir düzeyle, yani marka gücü ile katılımcı firmaların dünya ölçekli marka düzeylerine katkı sunması, bu düzeyi hedefleyen firmaların da önünü açmasıdır. Yani diyoruz ki PACK-IST bir fuardan öte markasal düzeyde gelişmek, pekişmek ve uzun vadede pazar payı mevzilerini geliştirmek, garantilemek isteyen firmaların bir güç birliği çatısıdır. 

Türk sanayisinde oldukça önemli bir konumda olan ve dünya çapında önde gelen firmalar katılımcılarınız arasında. Bu firmaların fuara olan katkıları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Daha önce de bahsettik. Türkiye’de dünya ölçekli çok ciddi boyutlara ulaşmış firmalar var; bu tarz firmaların hepsinin fuarımızda olduğunu memnuniyetle söyleye-bilirim. Bu yıl bu alanda tam katılım sağladık. Arkasından yaptığımız geniş kanallı tanımlarla fuarın bu gücü birleşince çok daha büyük bir ziyaretçi kitlesinin fuara ilgisi arttı. Ayrıca büyük firmaların katılımı şu açıdan da önemli, özellikle gıdanın lokomatif sektörlerden biri olduğu ülkemizde, esnek ambalajda innovasyon ve tasarım öne çıkıyor. Bu da sektör ziyaretçileri kitlesel olarak fuara çekiyor. Bu aynı zamanda fuarımızın diğer katılımcıları için önem arz ediyor. Büyümekte ve gelişmekte olan esnek ambalaj katılımcıları bu sayede yurtiçi yurtdışı pek çok yeni firmayla tanışıyor ve temasa geçiyor;  ihtiyaçlar, istekler, yenilikler değerlendiriliyor ve bu bağlamda innovatik ve tasarımsal gelişmelerin önü açılıyor. Yani her boyutuyla firmalar birbirlerini etkiliyor ve geliştiriyorlar bu da fuarımızın niteliğini ve marka kimliğini güçlendiriyor, katılımcıyı artırıyor. 

Biraz da uzmanlık alanınız olan fuarcılıktan bahsedelim. Firmaların markalaşması açısından Türkiye’de fuarcılığın işlevi ne boyuttadır?

Türkiye’de geçtiğimiz yıllar, genel fuarcılık açısından pek parlak değildi, bunun nedeni 2009 krizinden beri devam etmekte olan sektörel darboğaz. 2006’lara kadar yüzde on ekonomik ve sanayi büyümesiyle ilerlerken 2007’den sonra ibre ters yönde ilerledi ve büyüme hızı eksiye geçti, yani sanayi genel olarak küçüldü; bu Çin ve Uzak Doğu’daki kimi ülkeler dışında tüm dünyada bu şekilde yaşandı. Sanayi üretim alanının gerilemesi en çok uluslararası fuarları vurdu; fuarcılık sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada olumsuz gelişmelerden payını aldı. Ülkemizde de çok sayıda fuar yapımcısı firma kapandı, kimi küçüldü; çokça fuar iptali yaşandı. Fakat tüm bunlara rağmen güçlü uzmanlık fuarları ve uzmanlık temelinde konuya yaklaşan fuar yapımcıları sürdürülebilir olmayı başardı. Bunlardan biri de Yağmur Fuarcılıktır. Yeni projeler ekleyerek üstelik. PACK-IST bu sürecin bir ürünüydü; cesaretle düşünüldü, planlandı ve uygulandı. Bu yıl üçüncü çalışmasında da başarı grafiğini ciddi bir noktaya taşıdı.  Bizim Yağmur Fuarcılık olarak her zaman savunduğumuz mesele, fuarcılıkta uzmanlaşma konusudur. Bu da gereken güç, enerji ve alt yapıyı büyüterek, süreklileştirerek sektörün bir taşıyıcı ayağı olmayı başarabilmektir. Yoksa çok sayıda fuar yaparak, fuarcılığı sadece, alan, katılımcı ve teknik düzenleme olarak okumak, küçük bir dalgalanmada telafisi zor büyük olumsuz sonuçlara yelken açmaktır.  

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı